Klädselpanel

Dim Benämning Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
21x145 Fjällpanel Gran 168 Halvpaket
17x120 Fjällpanel Gran Norrl o/s-V 306 Halvpaket
Dim Benämning Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
22x45 Hattprofil Gran Norrl 440 Halvpaket
Dim Benämning Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
22x45 Fasade Påslag Gran Norrl 594 Halvpaket
Dim Benämning Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
21x120 Dubbelfasspont Gran 216 Halvpaket
21x145 Dubbelfasspont Gran Norrl 168 Halvpaket
Dim Benämning Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
21x120 Enkelfasspont Gran Norrl 216 Halvpaket
21x145 Enkelfasspont Gran Norrl 168 Halvpaket
Dim Benämning Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
21x120 Z-Panel Gran o/s-V 216 Halvpaket
21x145 Z-Panel Gran o/s-V 168 Halvpaket
Dim Benämning Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
22x145 Falspanel Liggande 182 Halvpaket
Dim Benämning Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
22x120 Stockpanel Gran Norrl 243 Halvpaket
Dim Benämning Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
22x95 Falspanel Finsåg Gran o/s-V 2mm öppning 242 Halvpaket
22x120 Falspanel Finsåg Gran o/s-V 2mm öppning 198 Halvpaket
22x145 Falspanel Finsåg Gran o/s-V 2mm öppning 154 Halvpaket
Dim Benämning Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
22x170 Timmerpanel Gran 154 Halvpaket
28x195 Timmerpanel Gran 100 Halvpaket